Mer om coaching

Undrar du över skillnaden mellan tränare och coach? Tränaren tar hand om tekniken och lär dig sporten. Coachen tar hand om den mentala biten och planen för hur du ska göra. Båda rollerna är nog så viktiga för att du ska nå framgång.

Coachen ska inte dig råd och säga vad du ska göra, utan istället ställa de rätta frågorna – vad är egentligen problemet? Hur är nuläget och vad önskar du uppnå? Här gäller det för coachen att ställa frågor så att du själv hittar svaren som vägleder dig på din väg. Det är du själv som kommer fram till dina mål, planer och lösningar.

• Hur ser min dröm ut?
• Vilka mål har jag?
• Har jag en plan?
• Hur formar jag mina rutiner som skapar trygg­het och god för­beredelse?
• Hur coachar och leder jag mig själv och andra?

Nina coachar ett antal personer inom såväl företags­världen som idrotts­världen och har även kurser, före­läsningar och workshops för grupper – till exempel ridklubbar. Med lång erfarenhet som ryttare, tränare och coach får åhörare och kursdeltagare bästa förut­sätt­ningar av Nina! Mental träning och coaching har du nytta av även utanför häst­världen.

NOHRA330x235
NÖHRA-modellen
N – nuläget, hur är det just nu?
Ö – önskat läge, ditt mål, vad vill du uppnå?
H – hinder, vad hindrar dig?
R – resurser, vilka tillgångar har du?
A – agera, sätt igång – gör en plan!