Mental träning

Genom att bli medveten om dina negativa tanke­mönster, t.ex. ”Jag klarar inte det här”, kan du lära dig att själv styra dina tankar att bli mer positiva och mål­inriktade. Känslan av att få prestera det man bara vågade drömma om är obeskriv­lig. Den är härlig att bära med sig även i andra livs­situationer.

Mental träning är ett sätt att utveckla dina mentala färdigheter för att bli starkare så att du:
• kan hantera olika situationer på ett fram­gångs­rikt sätt
• kan ha ett bra förhåll­nings­sätt till dig själv och andra (det vi kallar attityd)
• kan må bra

Och det är just träning det är fråga om, det krävs för att du ska utveckla din mentala styrka. Precis som när du tränar fysiskt. När du tränar mentalt kan du
• öka ditt självförtroende
• förbättra din koncentrationsförmåga
• lära dig visualisera

Mental träning inbegriper dels övningar som för­bättrar själva prestationen, t.ex. visual­isering av en felfri runda på hopp­banan. Det ingår också öv­ningar för att stärka dina mentala färdig­heter, t.ex. övningar för att träna upp kon­centrations­förmågan. Dessa färdigheter kan vara avgörande i en prestations­situation.