Tömkörning

Vi tömkör hästarna regelbundet som en del i utbildningen och som ett självklart sätt att variera arbetet. Tömkörning kan användas i alla stadier av hästens utbildning. Hästarna lär sig förstå hjälpgivningen mycket effektivt. De jobbar villigt på töm vilket gör att man snabbt kan få en bra framåtbjudning och rakriktning.

Nina har tömkört sina hästar i många år och tränar nu för Bo Jenå. Du kan få din häst tränad av Nina och även lära dig att tömköra själv så att du själv kan fortsätta detta arbete med din häst.